House of Agile

House of Agile ønsker å lukke gapet mellom nye agile arbeidsformer og tradisjonelle kontrollstyrte arbeidsformer.

Agile og «The Agile Manifesto» for stadig større nedslagsfelt, og blir stadig mer populært. Men har enda ikke klart å åpne den agile verden til toppledelse. Der er fremdeles en problemstilling at C-level ønsker svar på hva de får, når, og hvor mye det vil koste

I House of Agile fokuserer vi på hvordan skape trygghet for leveransekontroll, tidskontroll og kostnadskontroll, selv med en arbeidsform som aksepterer endringer fortløpende.

I House of Agile coacher vi C-Level, Prosjekteiere og Prosjektledere i hvordan de skal sette opp prosjektene, styre prosjektene og forstå prosjektene, nettopp for å få kontroll.

I house of Agile helper vi med å sette opp prosjektene så de blir visuelle, samlokaliserte og empowered.

I House of Agile helper vi med å styre prosjektene så det fokuseres på impact og resultater.

I House of Agile helper vi med å forstå prosjektene for å analysere prosjekters evne til å levere og skape suksess.

Our History

  • Lean (Toyota)

  • Agile Manifesto

  • Design Thinking (Stanford)

  • The Lean Start up (Eric Ries)

  • Project Half Double

  • House of Agile founded

  • The year of the Evangelist

Company

Details

Oslo
Location
You
Customers
Agile
Services

Hvem er vi

Arnstein Schei

Prosjektleder & Senior Agile Coach

Jostein Vevatne

Sales & Senior Agile Coach

Einar Rasmussen

Prosjektleder & Senior Agile Coach

Balantrapu Roudri

Leder Systemutviklingsavdeling (India)