Bodø

Business Agile er å teste, validere og pivotere.

Det er ikke anderledes for de agile evangelistene. House of Agile tar en smak av egen medisin

Vi skal teste hvordan vi best kan øke interessen, nysgjerrigheten og utbredelsen av prosjektmodellen Half Double. Vi tester i Bodø og områdene rundt først. Vi har en baseline, og vi vil se om vi får noen effekt av eksperimentet.

Hva skjer i Bodø

Bodø blir senter for bruk av prosjektmodellen Half Double. House of Agile vil kurse og sertifisere prosjektledere i Half Double, samt støtte alle deltakerne i etterkant så kunnskapen ikke havner i skuffen.

House of Agile vil samle data om diffusjon og brukssuksess og fortelle verden om effekten vi ser og måler. Basert på det vi lærer og det vi ser fungerer øker vi nedslagsfeltet og utbredelsen av modellen.

Hvem passer dette for

Modellen passer for alle som har prosjekter, men offentlige og private organisasjoner som ønsker å forbedre sin prosjektoppfølging og prosjektledere som vil fokusere på agile arbeidsformer vil få effekt allerede fra første dag.

  • Så er du prosjektleder eller ønsker å bli så er dette noe for deg.
  • Er du eier av et prosjekt og du vil vite hvordan du får mest mulig, raskest mulig, ut av prosjektet så er dette noe for deg.
  • Er du PMO, prosjektansvarlig, CFO eller av andre grunner er ansvarlig for prosjektmodeller og ser at dagens metode trenger litt finpuss så er dette noe for deg.

Hva får jeg som kursdeltaker

Først og fremst så blir du introdusert til en prosjektmodell som er svært effektiv, enkel og basert på erfaringer fra erfarne prosjektledere om hva som skal til for å lykkes med et prosjekt.

Videre blir du sertifisert (eksamen) på Foundation nivå, som gjør deg i stand til å bruke modellen og verktøyene i egen organisasjon. Du blir også en del av House of Agile sitt voksende nettverk av prosjektledere med erfaring fra Half Double metoden. Her kan du både få, dele og etterspørre erfaring.

Fordi du er med i vårt Bodø-eksperiment så får du selve kurset til halv pris. Du får også oppfølging i etterkant (i rimelig omfang) for å sikre at du lykkes med å bruke modellen i din organisasjon.

Når er kurs? Vi setter opp kurs i November og Januar. I første omgang ber vi deg gi oss beskjed om at du kanskje vil gå på kurs. Det er med andre ord ingen påmelding men en interesse.

Hva er Half Double

Half Double er en Hybrid Agile prosjektmodell. Den endrer fokus fra leveranser til effekten av prosjektet, den fokuserer på deltakere, tilstedeværelse og samhandling for å få raskest mulig gjennomføring. Og sist men ikke minst så fokuserer den på viktigheten av å ha en prosjekteier som selv er opptatt av resultatet og effekten prosjektet gir.

Impact

Half Double fokuserer på effekten av et prosjekt ikke leveransene. Helt fra begynnelsen fokuseres det på hva man ønsker å oppnå, og gjennomføringen planlegges i forhold til nettopp å oppnå effekten, og så tidlig som mulig, ikke ved prosjektets avslutning. «Double the impact in half the time»

Flow

Alle vet at et prosjekt ikke lykkes uten deltakere. Likevel er de fleste prosjekter bemannet med ressurser som ikke har tid og anledning til å delta. Half Double tar et oppgjør med dette og organiserer fremdrift rundt tilstedeværelse. «Fat&Short»

Leadership

Sentralt i modellen er eierskap. Den eller de som får gleden av prosjektets resultater (effekt) skal også styre prosjektet. En administrativ eier av et prosjekt har ikke riktig engasjement og bør få en annen roll. «Stakeholder satisfaction is the ultimate success criteria»

Half Double er basert på åpenhet. Hele modellen er tilgjengelig for alle, til fri bruk, uten kost. Det er Half Double Institute som administrerer og forvalter modellen, men alle metoder, verktøy og maler er fritt tilgjengelig. Du kan dykke inn i modellen her.

Half Double er gjennomforsket og validert av Aarhus universitet (du kan laste ned forskningsmateriale her) og brukes i en rekke kommuner og selskaper (både store og små, offentlige og private) i Danmark. I Norge har Telenor testet modellen med gode resultater.

Vi vil trenge litt hjelp for å nå ut til relevante kursdeltakere

Vi har tenkt å nå ut til massene bla ved å bruke Google Ads. Det betyr at du vil se et banner fra House of Agile, og forhåpentligvis trigger denne nysgjerrigheten din, og var det slik du kom hit så gjorde den jo nettopp det. Vi håper du er like spent som oss, om ikke annet så i forhold til eksperimentet.

I tillegg til at du bli nysgjerrig trenger vi at du melder deg opp til kurs. Vi trenger også å vite hva er det som skal til for at du melder deg opp til kurs, men ikke har gjort det (enda). Da kan vi sammen lukke gapet. Send gjerne en mail direkte til oss (mailto: as@houseofagile.no) så kan vi jobbe mot samme mål.

Vet du om noen i Bodø-området som burde vært med på dette så gi dem beskjed om å være på utkikk etter banner fra House of Agile, og aller helst be de bli nysgjerrige. Eller bare send de linken til denne siden.

Og kjenner du en en klassisk IT-Selger eller noen med stort nettverk i Bodø-området som er nysgjerrig og nyskapende så be hun/han ta kontakt med oss, vi har et forslag som er uimotståelig, og et produkt som er uovervinnelig.

(Eller bare pek oss i vedkommendes retning, så fikser vi resten sjæl)

Hvorfor Bodø

Det er veldig mange høyt kompetente personer i Bodø.

Dessuten er Bodø fantastisk vakkert!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.