House of Agile vokser – Emisjon

Åpen for forhåndsbooking

Vi har nå åpnet for forholdsbooking av emisjonen. Som en del av bookbuildingsprosessen hos Folkeinvest må eksisterende aksjonærer forhåndsbooke 30% av minstebeløpet i emisjonen. For Hous of Agile blir det 800.000 av de 5.000.000 vi ønsker å hente inn

Vi inviterer nå til å være med på forhåndsbookingen. Alle som deltar i forhåndsbookingen vil motta 1 ekstra aksje for hver 4. aksje investert. Minstebeløpet i forhåndsbookingen er 30.000 kr, dette har med skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper å gjøre. Klikk på knappen til venstre eller på denne linken for å gå til skjema for forhåndsbooking

Gull og grønne skoger

Selv om House of Agile er et konsulenthus som rådgir offentlige og private kunder i deres endringsreise mot agile arbeidsformer og støtter prosjekter både metodisk og praktisk med roller som prosjektleder, Scrum master etc, så er det prosjektmodellen Half Double som gjør House of Agile unik.

Vi viser i praksis hvordan man kan få prosjekter til å levere dobbelt så mye på halve tiden.

Vi viser det ved å delta i og styre prosjekter, og vi viser deg hvordan du kan oppnå det samme selv.

Alle som har hatt befatning med Half Double er samstemte i modellens enkelhet og kraft, men word of mouth er en sakte maskin. For å nå bredere raskere inviterer House of Agile til en kapital emisjon for å bygge muskler til å vise til mange raskere modellens fortreffeligheter.

Du kan være med ved å bli aksjonær. Vi lover gull og grønne skoger. Du kan også sende denne invitasjonen videre til noen du kjenner, tenk kanskje blir du med på en viral historie.

Skogens historie

Historien med Half Double startet for House of Agile i Telenor, allerede før det var noe som het House of Agile. I Telenor ASA ønsket man å kjøre en pilot på en ny prosjektmodell med suksess i Telenor Danmark for å teste om dette kunne være en modell for hele Telenor gruppen. Et prosjekt ble pekt ut i Telenor Norge for å teste ut modellen. Prosjektet het VITAL.

VITAL var et komplisert prosjekt. Det var stort og hadde usikkerhet hvorvidt det i det hele tatt var gjennomførbart. Half Double kledde av usikkerheten, fikk alle, både kravstillere, kunder og leverandører til å jobbe sammen mot det samme målet og reduserte omfattende innkjøpsprosesser til fra år til noen få måneder.

Modellen hadde massiv Impact.

Så voldsom var effekten av modellen at House of Agile ble grunnlagt med formål å spre kunnskap, kompetanse og utbredelse av modellen i Norge.

Reisen for å bli et kompetansesenter for Half Double svinger innom internasjonale standardiserings selskaper og omfattende sertifiseringer. House of Agile er det første konsulenthuset i Norge som er sertifisert som kursholder, og med sertifiserte trenere. Veien har ikke vært lett, men givende

Gullet

House of Agile har tenkt å gi tilbake til alle investorer. Kapitalinnskuddet vil finansiere en raskere vekst enn det som er mulig med kun organisk vekst.

Regnestykkene for inntjening pr konsulent er enkle. En gjennomsnittlig konsulent bidrar med ca 20-25% overskudd. For tiden er det underskudd på konsulenter og «gode tider», så en periode vil inntjeningen ligge over, men over tid så er 20 -25 % et godt mål. Inntjening for konsulenter skaleres sakte, både opp og ned, hvilket også gjør regnestykkene enkle.

Det virkelige gullet i House of Agile er Akademiet. House of Agile vil holde kurs og kompetansehevning. Dersom et kurs har «break even» med 5 deltakere, så blir det veldig god butikk med 15.

Kurs skalerer annerledes enn konsulenttjenester og har potensiale på lik linje med produkter. House of Agile har et unikt produkt. Erfaringene fra hvordan Half Double har spredd seg i Danmark er det stor sannsynlighet for at det vil følge det samme mønsteret i Norge.

Et lite tankeeksperiment. Over 100.000 har Prince2 eller Prince2Agile sertifisering i Norge. Hvor mange deltakere trengs for å tjene 100 Millioner. Korrekt litt under 7.000!

Gullet!

Modellen

Half Double er «Open Source», så du kan bruke den selv, og du kan tilegne deg kunnskap selv. De fleste maler, canvaser og teknikk beskrivelser ligger lett tilgjengelig på Half Double Institutes hjemmesider, og du kan gjøre de til dine egne. Faktisk er det en viktig del av modellen å tilpasse til din egen organisasjon.

Du klarer det selv, men vil du ha hjelp eller råd så er det House of Agile du går til!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.