Forhåndsbooking Emisjon vinter 2021/2022

Ved å fylle ut nedenforstående skjema indikerer du et ønske om å delta i forhåndsbooking for Emisjonen i House of Agile som Folkeinvest.no vil organisere og administrere.

Forhåndsbookingen er ikke bindende, men du vil før Emisjonen åpner for publikum bli bedt om å bekrefte bookingen i Folkeinvest sine verktøy. På det tidspunktet vil bookingen være bindende gitt at Emisjonen når minstebeløpet.

Dersom du ønsker å endre din booking kan du sende en ny booking med korrigert beløp, den opprinnelige vil da bli slettet. Tilsvarende ønsker du å trekke din forhånmsbooking kan du sende inn en ny booking med «0» i beløp.

Forventet Emisjonstidspunkt er Februar/Mars/April. Før du bes om å bekrefte din booking hos Folkeinvest vil du få tilgang til et fullt sett med investorinformasjon som er identisk med informasjonen i den offentlige kampanjen.

Minstebeløpet i forhåndsbookingen er 30.000kr.

Ved å fylle ut skjemaet aksepterer du også å få tilsendt relevant materiale knyttet til denne emisjonen.

Minstebeløp er Kr 30.000. Ny innsendelse overskriver eksisterende booking. For å slette tidligere bookinger sett beløp til kr 0.
Ved å sende inn denne forhåndsbookingen aksepterer jeg at det skapes en forventning om investering i den kommende emisjonen for House of Agile. Denne forventningen er ikke bindende, og jeg kan trekke meg når som helst.
Ved å sende inn denne forhåndsbookingen aksepterer jeg at det lages en forhåndsbooking i Folkeinvest sine systemer. Denne er ikke bindende for meg før jeg bekrefter endelig.
Bonusaksjer ved forhåndsbooking overføres separat utenfor emisjon ved fullført emisjon.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.