Half Double Ignite – Kursbeskrivelse

Om

Ignite er Half Double sitt Foundation kurs. Gjennom Ignite får du kjennskap og kompetanse om alle aspekter ved Half Double, og du får anledning til å sertifisere deg til Foundation nivå i Half Double.

Kurset er beregnet på prosjektledere, både erfarne og helt nye. I tillegg vil også prosjektdeltakere og prosjekt eiere ha nytte av kurset.

Etter kurset vil du være i stand til å implementere endringer i eget prosjekt og i egen organisasjon, og følge metodikken fra Half Double.

Kursbeskrivelse

Kurset tar for seg Impact, Flow, og Leadership som er hovelelementene i Half Double. Kurset har både en teoretisk del og en praktisk del.

Kurset går over 3 fulle dager og tilbyr sertifisering i forlengelse av kurset, eller noen dager senere. Det er også mulig å bestille individuell gjennomføring hvor sertifiseringen overværes av ProctorU.

Materiale og forarbeide

Alle kursdeltakere får Half Double kompendiet i pdf format som del av kursdokumentasjonen, og det er ikke nødvendig å anskaffe annen litteratur. Deltakere på fysiske kurs vil også få kompendiet i hefteform på selve kurset. Før kurset er det lurt å bruke noen timer til å sette seg inn i kompendiet da det vil øke læringsutbyttet, men dette er ikke et krav.

Sertifisering

Sertifiseringen er online med multiple-choice svar. Det er totalt 40 spørsmål som må besvares innen 1 time. Det er krav om 28 riktige svar for å bli sertifisert.

Sertifisering til Foundation nivå har ikke utløpsdato og er permanent.

Sertifiseringsavgiften på 2.150,- er inkludert i kursavgiften, men dersom du er nødt til å gjenta sertifiseringen vil det påløpe en sertifiseringsavgift.

Digitalt/Fysisk

Vi holder både digitale og fysiske kurs. I de digitale bruker vi Teams til presentasjon og Miro til gruppearbeid. Gruppearbeidet vil foregå i mindre grupper i «break-out rooms» i Teams. I de fysiske kursene vil deltakerne deles i grupper og samhandle på vegg og bordflater.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.