Half Double Ignite - Norsk/Oslo

Ignite er Half Double sitt Foundation kurs. Gjennom Ignite får du kjennskap og kompetanse om alle aspekter ved Half Double, og du får anledning til å sertifisere deg til Foundation nivå i Half Double. Etter kurset vil du være i stand til å implementere endringer i eget prosjekt og i egen organisasjon, og følge metodikken fra Half Double.

 

Kort om kurset

Kurset styrker din forståelse av Half Double-metoden og enda viktigere, hvordan metodikken kan anvendes til å skape tidlig effekt i dine prosjekter. Half Double er en hybrid prosjektledermetode som kombinerer både tradisjonell og agil prosjektledelse.

På kurset blir du introdusert til en rekke praktiske verktøy som gjør deg i stand til å bruke metoden fra første dag i din hverdag som prosjektleder. I forkant av kurset mottar du Half Double Foundation Guiden som gir deg en introduksjon til Half Double.


Kurset dekker følgende hovedemner

 

  • De tre kjerneelementene effekt, flyt og lederskap
  • Prinsippet lokal tilpasning og hvordan det relaterer til de tre kjerneelementer
  • Half Double-metodene og -verktøyene, og hvordan disse kan anvendes i praksis

Målgruppe

Kurset er designet for alle i en prosjektorganisasjon. Prosjektledere, prosjektdeltakere, prosjekteiere og PMO-medlemmer vil alle ha stor nytte av kurset.

Vi oppfordrer deg til å melde deg på sammen med en kollega fra dit prosjektteam, avdeling eller organisasjon, slik at dere kan støtte hverandre og utveksle erfaringer etter kurset. Det vil sikre en bedre forankring av Half Double-metoden i deres prosjekter.


Dette får du

Kurset går over 3 fulle dager og inkluderer sertifisering i forlengelse av kurset, eller noen dager senere. Det er også mulig å bestille individuell gjennomføring hvor sertifiseringen overværes av ProctorU. Fysiske kurs holdes i Oslo sentrum.

Alle kursdeltakere får Half Double Methodology Foundation Guide boken som del av kursdokumentasjonen, og det er ikke nødvendig å anskaffe annen litteratur. Deltakere på fysiske kurs vil få boken på selve kurset, deltakere på digitale kurs får boken som nedlastbar link. Før kurset er det lurt å bruke noen timer til å sette seg inn i stoffet da det vil øke læringsutbyttet, men dette er ikke et krav.


Sertifisering

Du velger selv om du ønsker sertifisering. Eksamen er online med multiple-choice svar. Det er totalt 40 spørsmål som må besvares innen 1 time. Det er krav om 28 riktige svar for å bli sertifisert. Sertifisering til Foundation nivå har ikke utløpsdato og er permanent. Dersom du er nødt til å gjenta sertifiseringen vil det påløpe en sertifiseringsavgift.