PRODUKTER

Workshop

House of Agile spesialiserer i støtte til kreative prosesser. Vi hjelper til med å finne de riktige agile verktøyene. Vi hjelper med både forarbeidet, og ettarbeidet, i tillegg til selve gjennomføringen. Etter workshop´en har dere prioriterte tiltak sortert etter kost og viktighet, eller de dimensjoner som er viktigst i deres workshop.

Prosjektoppsett

Agile prosjekter er ikke tryllekunst, men det er greit å starte i riktig ende. Agile prosjekter krever mer av det fysiske lokale enn distribuerte prosjekter. House of Agile kan hjelpe til med å sette opp prosjektet, både det fysiske rommet, den visuelle planen, og dokumentasjon av aktiviteter og fremdrift.

Porteføljestyring

Prosjekter styres ikke bare individuelt. De deler ressurser, er prioritert og eksisterer i en symbiose. Hvordan sikre at det er de riktige prosjektene som prioriteres, og hvordan flytte prioritet og ressurser mellom prosjekter etterhvert som de leverer. Half Double gir et svar på dette. Ledelsesdeltagelse, maks 3 prosjekter og felles prioritering av ressurser blant prosjekteiere.

House of Agile kan hjelpe deg med å sette opp Prosjektporteføljestyring, og gi råd i innføringsfasen.

Agile Prosjektleder

House of Agile tilbyr selvfølgelig også prosjektledere. Vi er best på prosjekter med høy usikkerhet. Vi har erfaring fra både flere hundre millioners prosjekter til noen timer.

Agile Coach

House of Agile støtter Prosjekteiere og Prosjektledere med innføring og gjennomføring av agile arbeidsmetoder. Tips, råd, og praktiske erfaringer kommer godt med ved større endringer.

C-Level support

Agile transformasjonsprosjekter er ukjent mark for de fleste. House of Agile tilbyr støtte i større endringsprosjekter, basert på erfaring fra innføring av agile arbeidsmetoder i store norske selskaper.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.