Riktig oppstart med fokus på Effekt

Vi hjelper dere med å sette opp prosjektet slik at det leverer synlige effekter så tidlig som mulig!

Vi leder dere gjennom fem konkrete workshops hvor prosjekteier, prosjektleder og andre nøkkelpersoner deltar. Sammen formulerer vi prosjektets hensikt og mål, definerer hvilke effekter prosjektets leveranser skal ha for virksomheten, samt hvordan effektene skal måles. Vi hjelper dere med å sette opp prosjektets veikart for tidlig effektuttak, identifiserer nøkkelpersoner og etablerer agil arbeidsflyt sammen med prosjektteamet. 

løpet av noen effektive uker har dere rigget prosjektet for suksess!

Vår velprøvde prosess for riktig oppstart baserer seg på den anerkjente Half Double metoden. Prosessen kalles «effektbasert løsningsdesign» og består av følgende workshops med agenda og deltakere:

Effektbasert løsningsdesign (Impact Solution Design)

Prosessen for effektbasert løsningsdesign inneholder: 

  • 5 workshops: Forberedelser, materiell, gjennomføring av workshops og etterarbeid  
  • 1 Senior Agile Coach: Half Double sertifisert coach på 50% i hele perioden 
  • Verktøykasse: Tilgang til maler, anbefalte teknikker og tips for agile prosjekter 

Ta kontakt med oss for pristilbud.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.