Porteføljestyring

Prosjekter styres ikke bare individuelt. De deler ressurser, er prioritert og eksisterer i en symbiose. Hvordan sikre at det er de riktige prosjektene som prioriteres, og hvordan flytte prioritet og ressurser mellom prosjekter etterhvert som de leverer. Kurset gir en kort introduksjon til hvordan sette opp porteføljestyring, og ansvaret til den enkelte Prosjekteier.