OM OSS

House of Agile

House of Agile ønsker å lukke gapet mellom nye agile arbeidsformer og tradisjonelle kontrollstyrte arbeidsformer.

Agile og «The Agile Manifesto» for stadig større nedslagsfelt, og blir stadig mer populært. Men har enda ikke klart å åpne den agile verden til toppledelse. Der er fremdeles en problemstilling at C-level ønsker svar på hva de får, når, og hvor mye det vil koste

I House of Agile fokuserer vi på hvordan skape trygghet for leveransekontroll, tidskontroll og kostnadskontroll, selv med en arbeidsform som aksepterer endringer fortløpende.

I House of Agile kurser og coacher vi C-Level, Prosjekteiere og Prosjektledere i hvordan de skal sette opp prosjektene, styre prosjektene og forstå prosjektene, nettopp for å få kontroll.

I house of Agile helper vi med å sette opp prosjektene så de blir visuelle, samlokaliserte og empowered.

I House of Agile helper vi med å styre prosjektene så det fokuseres på impact og resultater.

I House of Agile helper vi med å forstå prosjektene for å analysere prosjekters evne til å levere og skape suksess.

Forretningsområder

House of Agile fokuserer på samspillet mellom prosjekt og linje i en agile verden. Noen oppgaver løses med Scrum, LeSS, SAFe, og andre igjen løses best med dedikerte one-off prosjekter.

House of Agile gir råd i forhold hvilke typer verktøy som egner seg til hvilke typer oppgaver, og hvordan disse bør struktureres. House of Agile er også et kurssenter hvor vi holder kurs i prosjektmetoden Half Double og i porteføljestyring.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.